Europe Direct Hunedoara

Structura gazdă

Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile  (AIDD) este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată la data de 14 iunie 2002. Sediul central al Asociaţiei pentru Integrarea Dezvoltării Durabile se află în oraşul Simeria, str. Traian, Nr. 80, Judeţul Hunedoara, iar punctul de lucru – în oraşul Simeria, str. Libertăţii, Nr. 4, Judeţul Hunedoara.  

Prin proiectele şi acţiunile susţinute, AIDD promovează PRINCIPIUL DEZVOLTĂRII DURABILE, conform căruia dezvoltarea trebuie să răspundă la nevoile prezente, fără să pună în pericol perspectivele generaţiilor viitoare, acordând o importanţă deosebită dezvoltării economice pe termen lung, protecţiei mediului, combaterii excluziunii sociale şi protecţiei sănătăţii publice.

 Din 28 septembrie 2010 AIDD Simeria a obtinut certificarea ISO 9001:2008. Standardul ISO 9001:2008 stabileste cerintele pentru sistemul de management al unei organizatii care doreste sa demonstreze abilitatea de a furniza constant un produs/serviciu conform cerintelor clientilor si cerintelor legale, si care vizeaza cresterea satisfactiei clientilor prin aplicarea efectiva a sistemului, inclusiv a imbunatatirii continue a sistemului.

    SCOPUL ASOCIATIEI:

  • Integrarea principiilor dezvoltării durabile în viata economica si sociala, naţionala si internaţionala, prin promovarea conceptului dezvoltării durabile în societatea civila, economica si politica.
  • Dezvoltarea de programe si activitati în domeniul îmbunatatirii calitatii mediului, al protecţiei consumatorilor, al combaterii excluderii sociale si al sanatatii publice


OBIECTIVELE ASOCIATIEI:

  • Identificarea posibilitatilor de dezvoltare durabila la nivel local, regional si naţional.
  • Promovarea parteneriatelor între agenţii economici, societatea civila si autoritatile publice, în elaborarea si organizarea de programe si activitati specifice scopului Asociaţiei.
  • Sprijinirea integrarii si afirmarii în viata sociala, economica, politica si culturala a grupurilor marginalizate economic si social si promovarea, apararea si reprezentarea intereselor acestora în cadrul societatii.
  • Dezvoltarea capacitatii autoritatilor publice de a coopera cu reprezentantii societatii civile în vederea reintegrarii sociale a grupurilor marginalizate, a sanatatii publice, a reconversiei profesionale, a protectiei sociale si a protectiei mediului.
  • Formarea, instruirea si educarea organizatiilor neguvernamentale, a autoritatilor publice, a agentilor economici si a publicului larg în domeniul dezvoltarii durabile.
  • Sprijinirea grupurilor marginalizate economic si social în vederea reducerii factorilor de risc existenti si contribuirea la realizarea educatiei civice a acestora.
  • Întarirea sectorului organizatiilor neguvernamentale în domeniul democratiei, drepturilor omului si al statului de drept.
  • Angrenarea societatii civile în a intreprinde actiuni de lobby pentru promovarea dezvoltarii durabile.

About Author: admin

Arhive

Suntem si pe Facebook