Europe Direct Hunedoara

Parteneri

Partenerii proiectului Centrul Europe Direct al judetului Hunedoara sunt:

Consiliul Judetean Hunedoara si Primaria Orasului Simeria

       Dezvoltarea serviciilor sociale pentru cetateni de pe raza judetului Hunedoara si crearea/ajustarea unor politici locale privind accesul lor la consiliere si informare, constituie principalul obiectiv comun in domeniul serviciilor sociale al AIDD, Primariei orasului Simeria si Consiliului Judetean Hunedoara.

 Prin implicarea comuna a Primariei orasului Simeria, Consiliului Judetean Hunedoara si AIDD in colaborare cu diversi actori (autoritati locale si judetene, institutii locale, mass – media etc.), au creat premisele extinderii si dezvoltarii acestei colaborari pe viitor (APL – ONG). Din aceasta perspectiva, proiectele si actiunile realizate in comun (AIDD – Primaria orasului Simeria) vor contribui la dezvoltarea unor parteneriate durabile intre organizatiile guvernamentale si autoritatile locale. Simeria a fost initiat un proiect de hotarare in baza caruia a fost semnat un Acord de Parteneriat intre Orasul Simeria si AIDD ca rezultat al eforturilor comune pentru asigurarea unor servicii sociale de calitate in conditii optime de lucru la standarde europene, astfel incat furnizorii de servicii sociale de pe raza orasului Simeria (Biroul de Consiliere pentru Cetateni Simeria si Serviciul Public de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al orasului Simeria) sa raspunda cat mai bine nevoilor si problemelor de interes public cu care se confrunta cetatenii orasului si ai satelor apartinatoare.

   Dezvoltarea serviciilor sociale pentru cetateni de pe raza orasului Simeria si crearea/ajustarea unor politici locale privind accesul lor la consiliere si informare, constituie principalul obiectiv comun in domeniul serviciilor sociale al AIDD si Primariei orasului Simeria.

About Author: admin

Arhive

Suntem si pe Facebook